Všeobecné obchodní podmínky

Prodávajícím je Michal Šolc, IČO 88671780, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského úřadu v Jičíně.

Kupujícím je koncový uživatel nebo obchodník.

Koncový uživatel - na začátku obchodního vztahu koncový uživatel předá prodávajícímu své kontaktní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, nebo jakékoli další údaje, které chce kupující zahrnout do kupní smlouvy.

Právní povinnosti mezi prodávajícím a koncovým uživatelem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Obchodník - na začátku obchodního vztahu Obchodník předá prodávajícímu své konaktní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, nebo jakékoli další údaje, které chce kupující zahrnout do kupní smlouvy.

Právní povinnosti mezi prodávajícím a obchodníkem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník.

Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny poškozeného výrobku za nový je záruční doba obnovena.

Copyright © 2011 - 2022 | Světla na kolo ZORA | www.zoralight.com
All rights reserved. The information in this page is subject to change without notice. Zora, the Zora logo are registered trademarks of Zora, Inc.